Wydawnictwo

Nowości

Teoria zarządzania kryzysowego : zarys | B. Zdrodowski (red.). | Szczytno, 2014. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
cena: 26,00 zł

L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja

 • Kod: DIF 1537
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Cena: 50,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Berliński Lechosław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 294
 • ISBN Kod: 9788376417455
 • ISBN: 978-83-7641-745-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Berliński Lechosław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 294
 • ISBN Kod: 9788376417455
 • ISBN: 978-83-7641-745-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Berliński Lechosław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 294
 • ISBN Kod: 9788376417455
 • ISBN: 978-83-7641-745-5
 • oprawa: Miękka

Książka Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną napisana jest przede wszystkim przez strażaka dla strażaków. Przeznaczona jest głównie dla działaczy OSP i ZOSP RP, oficerów i podoficerów PSP oraz szefów i pracowników gminnych (miejskich) centrów zarządzania kryzysowego. Może także znacznie wzbogacić wiedzę innych osób z zakresu zarządzania organizacjami ratowniczymi, oraz studentom kierunków zarządzania i kierunków pożarniczych.

Spis treści:
Przedmowa
Wprowadzenie
 
1. Prawne podstawy funkcjonowania OSP
    1.1. Podstawowe akty prawne
   1.2. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
   1.3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
   1.4. Ustawa o samorządzie gminnym
   1.5. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
   1.6. Statut OSP
   1.7. Komplet ksiąg i dokumentów z zapisami zdarzeń i sytuacji w OSP
 
2. Elementy nowoczesnego zarządzania OSP
    2.1. Istota i prawa zarządzania
   2.2. Funkcje zarządzania organizacją ratowniczą
   2.3. Decyzje
   2.4. Zarządzanie strategiczne
      2.4.1. Istota strategii
      2.4.2. Cechy szczególne strategii
      2.4.3. Modelowanie strategii
   2.5. Tworzenie strategii - analiza strategiczna SWOT
 
3. Identyfikacja problemów, bezpieczeństwo i ryzyko w zarządzaniu OSP
    3.1. Wykorzystanie analizy SWOT do identyfikacji problemów w zarządzaniu
   3.2. Istota bezpieczeństwa i ryzyka
   3.3. Rodzaje ryzyka
   3.4. Model pomiaru bezpieczeństwa i ryzyka
 
4. Współczesna koncepcja OSP
    4.1. Istota i cechy szczególne
   4.2. Organizacja zarządzania i dowodzenia
   4.3. Organizacja i struktury dowódcze w działalności operacyjno-technicznej
   4.4. Działalność finansowo-majątkowa
   4.5. Zadania w działalności kadrowo-szkoleniowej
   4.6. Pozostała działalność
 
5. Otoczenie OSP i wzajemne relacje
    5.1. Ogólna charakterystyka otoczenia
   5.2. Systemowe elementy otoczenia
      5.2.1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
      5.2.2. Państwowa Straż Pożarna i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
   5.3. Pozostałe elementy makrootoczenia
   5.4. Mikrootoczenie
      5.4.1. Mikrootoczenie instytucjonalne
      5.4.2. Środowisko społeczne
      5.4.3. Środowisko naturalne i przyrodnicze
      5.4.4. Infrastruktura drogowa i budowlana
   5.5. Miejsce, problemy i ranga OSP w otoczeniu zdarzeń ratowniczych
      5.5.1. Macierz BCG
      5.5.2. Metody scenariuszowe
      5.5.3. Mapa grup strategicznych
 
6. Zarządzanie kryzysowe - rola i miejsce OSP
    6.1. Wprowadzenie problemowe i terminologiczne
   6.2. Sytuacje kryzysowe
   6.3. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe
   6.4. Podstawy zarządzania kryzysowego w gminie . udział OSP
   6.5. Instytucje zarządzania kryzysowego
 
7. Zarządzanie zasobami OSP
    7.1. Strażacy ochotnicy
      7.1.1. Sylwetka strażaka ochotnika
      7.1.2. Kierowanie strażakami ochotnikami
   7.2. Potencjał operacyjno-techniczny
      7.2.1. Techniczny potencjał trwały
      7.2.2. Techniczny potencjał nietrwały . przedmioty nietrwałe
   7.3. Finanse
      7.3.1. Finansowanie i inwestowanie
      7.3.2. Przychody i rozchody
      7.3.3. Sprawozdania finansowe
      7.3.4. Operacyjna ocena finansowa
 
8. Środki Unii Europejskiej w finansowaniu projektów OSP
    8.1. Projekty . wprowadzenie ogólne
   8.2. Fundusze strukturalne
      8.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
      8.2.2. Regionalne programy operacyjne (RPO)
   8.3. Zasady dotowania projektów przez UE
   8.4. Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych
      8.4.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
      8.4.2. Europejski Fundusz Społeczny
   8.5. Procedura dotacyjna
   8.6. Realizacja finansowa projektu . kontrola i kontroling finansowy
      8.6.1. Koncepcja kontroli
      8.6.2. Metody kontroli wydatków na projekt
 
9. Jakość zarządzania i dowodzenia OSP
    9.1. Istota jakości zarządzania i dowodzenia
   9.2. Teoretyczny logitowy model jakości zarządzania
   9.3. Praktyczny logitowy model jakości zarządzania i dowodzenia OSP
 Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wybrane problemy zagrożeń chemicznych dla ratowników medycznych | J. Pach; B. Groszek (red.). | Nowy Sącz, 2012. | RATOWNICTWO; MEDYCYNA
J. Pach; B. Groszek (red.). Wybrane problemy zagrożeń chemicznych dla ratowników medycznych
18,00 zł
Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń : Ratownictwo 2011 | M.Trombski; B. Kosowski (red.). | Gliwice, 2012. | RATOWNICTWOBEZPIECZEŃSTWO
M.Trombski; B. Kosowski (red.). Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń : Ratownictwo 2011
36,75 zł
Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach : podręcznik dla ratowników medycznych | S.M. Brings; K.H. Brinsfield (red.). |
Warszawa, 2007. | MEDYCYNA ; RATOWNICTWO MEDYCZNE
S.M. Brings; K.H. Brinsfield (red.). Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach : podręcznik dla ratowników medycznych
67,20 zł
Teoria zarządzania kryzysowego : zarys | B. Zdrodowski (red.). | Szczytno, 2014. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
B. Zdrodowski (red.). Teoria zarządzania kryzysowego : zarys
26,00 zł
Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012 : zarys problematyki | I. Tabaczek-Bejster; G. Konieczny. | Rzeszów, 2013. | FIZJOTERAPIA; RATOWNICTWO ; SPORT
I. Tabaczek-Bejster; G. Konieczny. Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012 : zarys problematyki
19,95 zł
Psychologia w ratownictwie | J. Kliszcz. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA; RATOWNICTWO
J. Kliszcz. Psychologia w ratownictwie
35,00 zł
Pierwsza pomoc | M. Chomoncik. | Nowy Sącz, 2013. | RATOWNICTWO
M. Chomoncik. Pierwsza pomoc
16,00 zł
Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych | A. Zawadzki (red.). | Wyd. II. | Warszawa, 2011. | RATOWNICTWO ; MEDYCYNA
A. Zawadzki (red.). Medycyna ratunkowa i katastrof : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
119,00 zł