Wydawnictwo

Nowości

Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny | J. Sozański. | Toruń, 2014. | PRAWO; UE
cena: 47,50 zł
cena: 55,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł
cena: 35,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 33,60 zł

E. Dydak. Wybory do Parlamentu Europejskiego : zasady i wyniki głosowania

 • Kod: SCHS 115
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Sp. z o.o.
 • Cena: 20,00 zł25,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Dydak Elżbieta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 190
 • ISBN: 83-88495-97-6
 • oprawa: Miękka

Wraz z uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej polscy obywatele będą mogli korzystać z jednego z podstawowych praw obywateli Unii: głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie to wymagało szczególnego przygotowania, zarówno po stronie państwa (przygotowanie polskiej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zorganizowanie wyborów), partii politycznych (selekcja kandydatów na deputowanych europejskich, przygotowanie kampanii wyborczych), jak i obywateli i ich organizacji (udział w kampanii informacyjnej i wyborach).
Celem książki jest analiza bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rządzących nimi mechanizmów. Praca zawiera prezentację wyników, jakie uzyskały poszczególne partie i koalicje wyborcze, analizę konsekwencji wyborów dla układu sił w samym Parlamencie i w poszczególnych państwach członkowskich, a także podejmuje zagadnienia związane z utworzeniem Parlamentu Europejskiego, rozwojem jego kompetencji, funkcjami wyborów europejskich i politycznymi skutkami stosowanych ordynacji wyborczych.
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej | M. Kluzek. | Poznań, 2012. | EKONOMIA; UE
M. Kluzek. Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
45,00 zł
Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej | M. Radło (red.) | Warszawa-Gdańsk, 2005. | UNIA EUROPEJSKA
M. Radło (red.) Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej
33,60 zł
42,00 zł
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej | J. Helios; W. Jedlecka. | Toruń, 2013. | PRAWO; UE
J. Helios; W. Jedlecka. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej
46,00 zł
Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską | M. Dobrowolski. | Lublin, 2014. | PRAWO; UE
M. Dobrowolski. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
32,00 zł
Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski | M. Krzykowski. | Warszawa, 2013. | PRAWO; ENERGETYKA; UE
M. Krzykowski. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski
50,00 zł
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne | O. Lissowski. | Contact, Poznań, 2009. | Unia Europejska | ZARZĄDZANIE; UE
O. Lissowski. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
63,00 zł
Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka | M. Domiter; 
A. Marciszewska. | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
M. Domiter; A. Marciszewska. Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka
42,00 zł