Wydawnictwo

Nowości

Wizerunek kobiety w wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji międzynarodowej | M. Humeniuk-Walczak. | ECE, Toruń, 2014. | PEDAGOGIKA; KULTURA
cena: 50,40 zł
cena: 30,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 44,80 zł
cena: 44,10 zł
cena: 36,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 39,20 zł

T. Kaczan; R. Śmigiel (red.). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

 • Kod: IMP 1016
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"
 • Cena: 52,50 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Kaczan Teresa; Śmigiel Robert (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 197
 • ISBN Kod: 9788378500803
 • ISBN: 978-83-7850-080-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kaczan Teresa; Śmigiel Robert (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 197
 • ISBN Kod: 9788378500803
 • ISBN: 978-83-7850-080-3
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kaczan Teresa; Śmigiel Robert (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 197
 • ISBN Kod: 9788378500803
 • ISBN: 978-83-7850-080-3
 • oprawa: Miękka

We współczesnym, wysoko rozwiniętym świecie, zaburzenia rozwoju o różnej etiologii dotyczą około 3% populacji dzieci. W ostatnich latach zaszły duże zmiany w poglądach na wrodzone zaburzenia rozwoju u dzieci, jednak nadal jest dużo niewiadomych i kontrowersji oraz zaniedbań w sferze diagnostycznej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Nie docenia się dostatecznie potencjału rozwojowego dzieci z zaburzeniem rozwoju. W pierwszych latach życia, szczególnie w pierwszym roku rozwoju dziecka, istnieją największe możliwości przyspieszenia i wyrównania sprawności psychoruchowej dziecka i w przyszłości jego rozwoju intelektualnego. Autorzy podręcznika w każdym rozdziale podkreślają rolę wczesnej rehabilitacji, jak również wczesnej interwencji logopedycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka z rzadkim zaburzeniem rozwoju.

            Celem ksiązki jest przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej obejmującej wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi, a także przekazanie doświadczenia autorów, nabytego w ciągu wieloletniej pracy z dziećmi z wrodzonymi zaburzeniami rozwoju. Prezentowane zagadnienia rehabilitacyjno-logopedyczne przedstawiono na podstawie wybranych zespołów genetycznych uwarunkowanych różnymi mechanizmami (zespół Downa, zespół Pradera-Willego, zespół CHARGE i zespół Freemana-Sheldona) oraz złożonych problemów rozwojowych (brak i niedorozwój ciała modzelowatego oraz sekwencja zaburzeń tyłomózgowia Dandy-Walkera).

            Książka jest dedykowana lekarzom oraz specjalistom z dziedziny rehabilitacji, logopedii, psychologii oraz pedagogiki, którzy wspomagają rozwój dzieci z zaburzeniem rozwoju.

            Autorzy podręcznika prezentują holistyczne podejście do dziecka nieprawidłowościami rozwojowymi obejmując opieką i wsparciem również jego rodzinę. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do złożonego zagadnienia (definicja, podziały, diagnostyka) wrodzonych zaburzeń rozwoju, wad narządów wewnętrznych oraz zespołów genetycznych. Oryginalnym podejściem do tego zagadnienia jest układ kolejnych rozdziałów dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z konkretnymi zespołami genetycznymi. W pierwszej części tych rozdziałów autorzy przedstawiają wiedzę dotyczącą patomechanizmu powstawania zespołu, jego dziedziczenia i objawów – ma to na celu zrozumienie dziecka z wrodzonym zaburzeniem rozwoju, w kolejnych częściach rozdziałów autorzy szczegółowo opisują aktualną wiedzę teoretyczną oraz przedstawiają aspekty praktyczne wczesnej interwencji w leczeniu dzieci z konkretnymi zespołami genetycznymi lub grupami zaburzeń (rehabilitacji i opieki logopedycznej).

Spis treści:
Wstęp        9

Robert Śmigiel, Izabela Łaczmańska
Rozdział I
Podstawowa wiedza do zrozumienia chorób genetycznych
1. Definicja, podział i etiologia zaburzeń rozwojowych       11
2. Dysmorfologia w diagnostyce zaburzeń rozwojowych       17
3. Profilaktyka wad rozwojowych       20
4. Badania genetyczne w diagnostyce zaburzeń rozwoju z uwzględnieniem
diagnostyki prenatalnej       22

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel
Rozdział II
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
1. Zespół Downa – etiologia, charakterystyka, rozwój       35
2. Wczesna rehabilitacja i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa       38
3. Rozwój mowy u dzieci z zespołem Downa       46

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel, Małgorzata Michalska-Idaszek
Rozdział III
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Pradera–Williego
1. Zespół Pradera–Williego – etiologia, charakterystyka, rozwój       63
2. Rola wczesnej interwencji w leczeniu zespołu Pradera–Williego       66
3. Wczesna opieka logopedyczna i jej znaczenie dla rozwoju funkcji oralnych       71

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel
Rozdział IV
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem CHARGE
1. Zespół CHARGE – etiologia, charakterystyka i rozwój       79
2. Opieka logopedyczna w zespole u dzieci z chorobą CHARGE       81

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel
Rozdział V
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Freemana–Sheldona       89
1. Zespół Freemana–Sheldona – etiologia, charakterystyka, rozwój       89
2. Zastosowanie neurorozwojowej terapii ustno-twarzowej Castillo Moralesa
u dzieci z zespołem Freemana–Sheldona       91
3. Ćwiczenia schematu ciała w połączeniu z orientacją w przestrzeni dla dzieci
z zespołem Freemana–Sheldona      106

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel
Rozdział VI
Dzieci z wadami ciała modzelowatego – wspieranie rozwoju
w pierwszych latach życia
1. Podstawy embriologiczne i patogenetyczne rozwoju ciała modzelowatego      112
2. Wybrane zespoły dysmorficzne w przebiegu których występuje brak
lub niedorozwój ciała modzelowatego      113
3. Rola ergoterapii u dzieci z wadami ciała modzelowatego
i innymi chorobami genetycznymi      120
4. Zastosowanie motoryki precyzyjnej do stymulowania rozwoju
psychomotorycznego dziecka      128

Teresa Kaczan, Robert Śmigiel, Aleksandra Surowiec
Rozdział VII
Dzieci z zespołem malformacji Dandy’ego–Walkera      135
1. Podział, przyczyny i objawy zespołu Dandy’ego–Walkera      135
2. Rozwój psychomotoryczny oraz metody wspierające rozwój dzieci
z zespołem Dandy’ego–Walkera      139

Elżbieta Bogacz
Rozdział VIII
Ręka, myślenie i mowa – rozwój psychoruchowy i poznawczy
a kształtowanie mowy dziecka w odniesieniu do dzieci
z chorobami genetycznymi      147

Katarzyna Błasiak – mama Jakuba, neurologopeda
Rozdział IX
Rola rodzica w wychowaniu i edukacji dziecka z rzadką chorobą
genetyczną na przykładzie aktywności rodziców Jakuba –
chłopca z rzadkim zespołem dysmorficznym      173

Podsumowanie      185

Małgorzata Łukaszewska
Załącznik
Rodzicielskie niepokoje Poradnik dla rodziców dzieci z grupy ryzyka      187

Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł