Wydawnictwo

Nowości

Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku | A. Kozyrska. | ECE, Toruń, 2014. | PRAWO; TEOLOGIA; POLITOLOGIA
cena: 49,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 39,20 zł
cena: 35,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł

W. Modzelewski Systemy polityczne wybranych państw Europy

  • Kod: OWSZ 3 (1)
  • Stan: 1
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki
  • Cena: 16,00 zł22,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Modzelewski Wojciech Tomasz

Wyd.: I

Miejsce: Olsztyn

Rok: 2008

ilość stron: 80

ISBN: 83-88629-29-8

oprawa: Miękka


Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące elementów składowych danego systemu politycznego, takich jak: konstytucja, partie polityczne, system wyborczy, głowa państwa, parlament, procedura ustawodawcza, rząd, sądownictwo konstytucyjne. Każdorazowo, poprzedzono je krótką genezą rozwiązań ustrojowych danego państwa. Analiza powyższych elementów umożliwia poznanie charakterystycznych cech systemu politycznegi i jego specyfiki we współczesnych uwarunkowaniach.
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015.  | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej | 
W. Kotowicz. | Toruń, 2012. | POLITOLOGIA
W. Kotowicz. Życie polityczne Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej
38,00 zł
Źródła kryzysów i konfliktów 2 : uwarunkowania stymulujace społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne | B. Barnaszewski. | Toruń, 2011. | POLITOLOGIA
B. Barnaszewski. Źródła kryzysów i konfliktów 2 : uwarunkowania stymulujace społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne
50,00 zł
Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata | V. Barnaszewski. | Toruń, 2011. | POLITOLOGIA
V. Barnaszewski. Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata
50,00 zł
Zmieniając historię : polityka zagraniczna Baracka Obamy | M.S. Indyk;K.G. Lieberthal; M.E. O'Hanion. | Warszawa, 2013. | POLITOLOGIA
M.S. Indyk;K.G. Lieberthal; M.E. O'Hanion. Zmieniając historię : polityka zagraniczna Baracka Obamy
45,00 zł
Złota demokracja| J. Ekes.| Kraków, 2010. (Biblioteka Myśli Politycznej, 71) |POLITOLOGIA
J. Ekes. Złota demokracja
36,80 zł
Zjednoczone Emiraty Arabskie : Historia, kraj i ludzie | R. Chałaczkiewicz. | 
Pułtusk-Warszawa, 2011. | POLITOLOGIA; ARABISTYKA
R. Chałaczkiewicz. Zjednoczone Emiraty Arabskie : Historia, kraj i ludzie
45,00 zł
Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie | A. Rudowski; R. Zenderowski (red.). | Warszawa, 2009. | POLITOLOGIA
A. Rudowski; R. Zenderowski (red.). Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie
35,00 zł