Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, T. 1 | J. Mampe; ;. Owczinnikowa (red.). | Gdańsk, 2014. | LINGWISTYKA; SOCJOLOGIA
cena: 23,10 zł
cena: 44,00 zł

D. Krzyżyk. Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie

 • Kod: UŚF 105
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 • Cena: 12,00 zł15,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Krzyżyk Danuta
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2008
 • ilość stron: 156
 • ISBN: 978-83-226-1658-1
 • oprawa: Miękka

Celem autorki było – jak zapowiada we wstępie – uporządkowanie i opis leksykalnych środków wyrażania różnych rodzajów i stopni przypuszczenia (pojęć prawdziwościowych) z uwzględnieniem zachodzącej między nimi relacji synonimii; zdiagnozowanie świadomości i sprawności uczniów szkół średnich w zakresie pojęć prawdziwościowych i ich synonimów; wskazanie, na ile zasadne jest mówienie o pojęciach prawdziwościowych w praktyce szkolnej, na jakich etapach nauczania, w powiązaniu z jakimi kręgami tematycznymi. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza – o charakterze teoretycznym, zawiera rozważania na temat prawdy, ale także jest dialogiem autorki z różnym ujęciem przez językoznawców zagadnienia prawdziwości. Część druga ma charakter praktyczny. Wskazane zostały bowiem miejsce i rola pojęć prawdziwościowych w kształceniu sprawności leksykalnej dzieci i młodzieży w edukacji polonistycznej w ogóle. Zaproponowane modele lekcji i zestawy ćwiczeń dla poszczególnych szkół zostały powiązane z różnymi działami szkolnej edukacji polonistycznej (z literaturą, nauką o języku, ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu), a także z elementami wychowania dla wartości.

 

O autorze

Danuta Krzyżyk – doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Opublikowała ponad 80 artykułów, jedną monografię, cztery współautorskie książki, podręcznik do nauki języka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorką i współautorką kilku zbiorów sprawdzianów językowych i ortograficznych, a także programu komputerowego „Dyktando”. Jest członkiem Komisji Dydaktycznej RJP, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP, członkiem Koła sympatyków Komisji Języka Religijnego RJP, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od 2009 roku jest rzeczoznawcą MEN. [2012]

Tożsamości zbiorowe Białorusinów | R. Radzik (red.). | Lublin, 2012. | SOCJOLOGIA; LINGWISTYKA
R. Radzik (red.). Tożsamości zbiorowe Białorusinów
37,80 zł
Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą-być odbiorcą" | G. Sawicka; W. Czechowski (red.). | Toruń, 2014. | LINGWISTYKA; KOMUNIKACJA
G. Sawicka; W. Czechowski (red.). Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą-być odbiorcą"
44,00 zł
Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu | A. Duszak; G. Kowalski (red.). | Kraków, 2013. | LINGWISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA
A. Duszak; G. Kowalski (red.). Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu
39,00 zł
Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej | B. Boniecka. | Lublin, 2013. | LINGWISTYKA ; KOMUNIKACJA
B. Boniecka. Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej
29,40 zł
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, T. 1 | J. Mampe; ;. Owczinnikowa (red.). | Gdańsk, 2014. | LINGWISTYKA; SOCJOLOGIA
J. Mampe; ;. Owczinnikowa (red.). Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne, T. 1
23,10 zł
Słowo i tekst, T. 1 : Funkcjonowanie języka | P. Czerwiński; J. Stawnicka (red.). | Kartowice, 2008. | PN UŚ, mr 2544 | LINGWISTYKA ;JĘZYKOZNAWSTWO |
P. Czerwiński; J. Stawnicka (red.). Słowo i tekst, T. 1 : Funkcjonowanie języka
18,40 zł
23,00 zł
Semantische Analyse juritischer Fachworter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie| K. Siewert. |Bydgoszcz, 2010. | LINGWISTYKA STOSOWANA
K. Siewert. Semantische Analyse juritischer Fachworter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts Eine deutsch-polnische kontrastive Studie
33,08 zł
Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym | A. Prizel-Kania. | UJ, Kraków, 2013. | Biblioteka LingVariów Glottodydaktyka, t. 4 | LINGWISTYKA; GLOTTODYDAKTYKA
A. Prizel-Kania. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym
28,00 zł