Wydawnictwo

Nowości

Pedagogika (w) pracy socjalnej | E. Kantowicz. | Wyd. II. | Olsztyn, 2013. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
cena: 24,50 zł
cena: 35,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 40,01 zł
cena: 42,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 45,00 zł
cena: 43,05 zł

B. Stycharz (oprac.). Rzeszowskie Studia Socjologiczne, Nr 1/2012

 • Kod: WSPRZ 701
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Cena: 29,40 zł
 • szt.
 • Poleć produkt

 • Autor: Strycharz Bogdan (oprac.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Rzeszów
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 402
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Strycharz Bogdan (oprac.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Rzeszów
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 402
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Strycharz Bogdan (oprac.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Rzeszów
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 402
 • oprawa: Miękka

Spis treści:
Słowo wstępne

I. SOCJOLOGIA POLITYKI I ŻYCIA PUBLICZNEGO
Jacek Wódz
Nowa forma obywatelskiej aktywizacji – obywatelstwo lokalne. Szkic z socjologii polityki

Zbigniew Rykiel
Językowy obraz świata a poprawność polityczna

Agnieszka Zygarowicz
Rekrutacja polskich lokalnych elit politycznych po 1989 r. Stan badań

Jarosław Kinal
Blogosfera polityczna w Polsce (2007–2009)

Bogusław Kuźniar
Operacja „Wisła” w świetle literatury przedmiotu

II. SOCJOLOGIA GOSPODARKI, WIEDZY I EDUKACJI
Lesław H. Haber
Modernizująca się Polska, czyli od przedsiębiorczości do bezrobocia

Anna Hasiec
Klastry. Społeczeństwo informacyjne w kierunku struktur sieciowych

Piotr Długosz
Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorczości na Podkarpaciu. Raport z badań jakościowych

III. SOCJOLOGIA MIASTA I WSI
Marek S. Szczepański, Anna Śliz
Centralne przestrzenie miejskie a sektor usług – dynamika zmian w oglądzie socjologicznym

Magdalena Szpyt
Główne kierunki badań socjologicznych nad polską wsią po 1989 r. Podkarpacie na tle kraju

Katarzyna Lenkiewicz
Wieś Solina we wspomnieniach jej byłych mieszkańców

IV. VARIA
Magdalena Niemiec

Charakterystyka wybranych teorii administracji publicznej

Wojciech J. Cynarski
Socjologia sztuk walki. Przyczynek do ujęcia semiotycznego

Marta Wolińska
Ewolucja zachodniego feminizmu i jego wpływ na rozwój tej ideologii oraz ruchu społecznego w Polsce

Magdalena Skiba
Filozoficzna problematyka zawarta implicite w socjologii wiedzy

Barbara Cienki
Metoda biograficzna w socjologii. Stan wiedzy

Renata Pomarańska
Świat społeczny Kresów w Ukraińskim kochanku Stanisława Srokowskiego

V. RECENZJE
Karolina Cynk
Recenzja książki Marka Jana Chodakiewicza: Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, przekład A. Madej, Wyd. IPN, Warszawa 2008, 252 ss.

Magdalena Szpyt
Recenzja książki Krystyny Iglickiej: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracji, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, 160 ss.

Magdalena Szpyt
Recenzja książki Tomasza Zaryckiego: Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Wyd. Scholar, Warszawa 2009, 364 ss.

Ewelina Pikuzińska
Recenzja książki Martina Lindstroma: Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wyd. Znak, Kraków 2009, 224 ss.

Iwona Żuk
Recenzja zbioru pod red. Bogumiła Grotta: Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 352 ss.

Barbara Cienki
Recenzja książki pod red. Piotra Szukalskiego: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009, 248 ss.

Joanna Porada
Recenzja książki Ryszarda Bery: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wyd. UMCS, Lublin 2008, 248 ss.

Uwagi dla P.T. Autorów

Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |
Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł