Wydawnictwo

Nowości

Ochrona i wsparcie rodziny : w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego | A.D. Chmielewska. | MADO, Toruń, 2014. | SOCJOLOGIA
cena: 39,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 36,40 zł
cena: 39,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 39,20 zł
cena: 32,00 zł
cena: 39,20 zł

M.K. Stasiak Podmiotowy model pracy socjalnej

 • Kod: WSHE 149
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
 • Cena: 35,18 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stasiak Makary K.
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Łódź
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 227
 • ISBN Kod: 9788374054638
 • ISBN: 978-83-7405-463-8
 • oprawa: Miękka

Współcześnie liczba ludzi wykluczonych z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie szybko przyrasta. Równocześnie zwiększają się nakłady przeznaczane na pomoc ludziom wykluczonym. Oznacza to, że zjawisko wykluczenia jest zauważane i systematycznie naprawiane. Jednakże, mimo olbrzymich nakładów i ponoszenia przez społeczeństwo dużego wysiłku, to zjawisko - zamiast maleć - narasta. Można się domyślać, że przyczyna wykluczenia w dużej mierze wynika z faktu, że dobrze zorganizowane społeczeństwo stawia bardzo wysokie wymagania jego aktywnym uczestnikom. To z kolei oznacza, że coraz trudniej jest sprostać nawet minimalnym oczekiwaniom stawianym przez dojrzały rynek pracy.
Zwykłe stanowisko pracy jest obecnie wyposażone w urządzenia o zaawansowanej technologii. Ich użytkownik powinien posiadać rozbudowaną wiedzę, zdobytą w wieloletnim procesie edukacji. Wielu ludzi nie jest w stanie sprostać tym edukacyjnym wyzwaniom, a przez to wymogom współczesnego rynku pracy.
Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Żywe lalki : powrót seksizmu | N. Walter. | Czarna Owca, Warszawa, 2012. | SOCJOLOGIA; KULTURA
N. Walter. Żywe lalki : powrót seksizmu
34,90 zł
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc| 
U. Bartnikowska. A. Żyta.| Toruń, 2007.| SOCJOLOGIA
U. Bartnikowska. A. Żyta. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłośc
24,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi | J. Niedbalski. |Łódź, 2013. | SOCJOLOGIA ; PEDAGOGIKA SPECJALNA
J. Niedbalski. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi
39,90 zł
Zwycięzca po przejściach | Z. Krasnodębski. | Kraków, 2012. | Biblioteka Myśli Politycznej, 80 | SOCJOLOGIA; POLITYKA
Z. Krasnodębski. Zwycięzca po przejściach
37,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć kulturę popularną | I J. Fiske. | Kraków, 2010. | SOCJOLOGIA KULTURY
I J. Fiske. Zrozumieć kulturę popularną
28,80 zł
36,00 zł