Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Polska bibliografia organów, T. II | M. Szymanowicz. | Lublin, 2014. | INSTRUMENTOLOGIA; MUZYKOLOGIA; BIBLIOGRAFIE
cena: 60,00 zł

A. Brożek. Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego

 • Kod: POLH 043
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. z o.o.
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Brożek Anna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa-Lublin
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 392
 • ISBN: 978-83-7874-185-1
 • oprawa: Miękka

W powyższej pracy autorka przyjęła następującą hipotezę badawczą: klucz do interpretacji mazurków Romana Maciejewskiego to założenie, iż są one, z jednej strony, obrazem duszy polskiej, a z drugiej – obrazem duszy samego ich twórcy.

Część pierwsza książki zawiera dokonaną na podstawie zachowanych źródeł – oraz wspomnień osób, mających z kompozytorem bezpośredni kontakt – analizę środowiska, osobowości oraz światopoglądu i założeń estetycznych Maciejewskiego. Składają się one na obraz artysty jako człowieka – o polskiej duszy. Na czele jego hierarchii wartości stała wolność – zarówno osobista, twórcza, jak i obywatelska (umiłowanie tej ostatniej sprawiło, że nie powrócił do zniewolonej ojczyzny). Spędził większość życia na emigracji, zachował jednak głębokie przywiązanie do polskiej ziemi, polskich zwyczajów i polskiej mowy.

Część druga – to analiza mazurków Maciejewskiego z punktu widzenia wspomnianej hipotezy badawczej. Poprzedzona jest ona pewnymi uwagami metodologicznymi, a uzupełniona – wskazaniem miejsca mazurków w całej twórczości kompozytora oraz w dziejach gatunku jako takiego. Analiza mazurków pod kątem ekspresji, pokazuje typy idiomów emocjonalnych wybijających się w tych utworach na plan pierwszy: typ elegijny, typ sereniczny oraz typ ludyczny.

Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianui zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku | G. Lewandowski.|Olsztyn, 2013. | KULTURA; MUZYKOLOGIA
G. Lewandowski. Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianui zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku
24,15 zł
Witold Lutosławski : przewodnik po arcydziełach | B. Smoleńska-Zielińska; T.A. Zieliński. | Warszawa, 2011. | MUZYKOLOGIA
B. Smoleńska-Zielińska; T.A. Zieliński. Witold Lutosławski : przewodnik po arcydziełach
29,00 zł
Układy przestrzenne struktur zwierciadlanych w dwunastodźwiękowym stroju temperowanym | B. Riemer. | Bydgoszcz, 2012. | MUZYKA; MATEMATYKA
B. Riemer. Układy przestrzenne struktur zwierciadlanych w dwunastodźwiękowym stroju temperowanym
24,15 zł
Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku | Z. Skowron. | Warszawa, 2013. | MUZYKOLOGIA
Z. Skowron. Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku
41,00 zł
Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha | Sz. Paczkowski. | Lublin, 2011. | Studia et Dissetationes InstitutMusicologiae Universitatis Varsoviensis, Seria B, T. XIV | MUZYKOLOGIA
Sz. Paczkowski. Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha
49,00 zł
Spór o granice poznania dzieła muzycznego | M. Gołąb. | Toruń, 2012. |
ars huamnae | MUZYKOLOGIA
M. Gołąb. Spór o granice poznania dzieła muzycznego
38,00 zł
Scripta manet : pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków | Z. Bernatowicz. | Lublin, 2013. | MUZYKOLOGIA ; SZTUKA
Z. Bernatowicz. Scripta manet : pozamuzyczne inspiracje w budowaniu świata dźwięków
29,40 zł
Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym | S. Halat. | Lublin, 2011. | MUZYKA
S. Halat. Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym
35,70 zł