Wydawnictwo

Nowości

Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność | J. Oniszczuk (red.). | Warszawa, 2010. | (Część II Projektu "Banki Centralnewobec kryzysu ekonomicznego"-wartości) | BANKOWOŚĆ ; EKONOMIA
cena: 60,00 zł
cena: 27,30 zł
cena: 55,00 zł
cena: 54,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 51,00 zł
cena: 53,00 zł
cena: 51,00 zł

W.L Jaworski; Z. Zawadzka (red.). Bankowość : podręcznik akademicki, Wyd.II.

 • Kod: MTB 123
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Poltext Sp. z o.o.
 • Cena: 119,90 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Jaworski Władysław L.; Zawadzka Zofia (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ISBN Kod: 9788388840111
 • ISBN: 978-83-8884-011-1
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Jaworski Władysław L.; Zawadzka Zofia (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ISBN Kod: 9788388840111
 • ISBN: 978-83-8884-011-1
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Jaworski Władysław L.; Zawadzka Zofia (red.)
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2011
 • ISBN Kod: 9788388840111
 • ISBN: 978-83-8884-011-1
 • oprawa: Twarda

Podręcznik autorów z SGH przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych banków.
W części 1 omówiono system bankowy i jego relacje z otoczeniem - pojęcie systemu bankowego, politykę pieniężną banku centralnego, nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów oraz funkcjonowanie rynków finansowych (globalizację, liberalizację, deregulację, sekurytyzację, postęp w telekomunikacji i informatyzacji).
W części 2 omówiono operacje bankowe - tradycyjne oraz charakterystyczne dla banków inwestycyjnych i hipotecznych.
Część 3 obejmuje zagadnienia organizacji i zarządzania bankiem komercyjnym (strategia i planowanie działalności, znaczenie funduszy własnych, controlling, marketing, kontrola wewnętrzna oraz analiza i ocena funkcjonowania banku).
Część 4 prezentuje tematykę zarządzania ryzykiem, w tym indywidualne ryzyko kredytowe, ryzyko portfela kredytowego, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe oraz modelowanie portfela papierów wartościowych i instrumenty pochodne.
Podręcznik adresowany do pracowników banków oraz studentów uczelni ekonomicznych i uczestników studiów  podyplomowych.
Zbiór zadań z rachunkowości bankowej | A. Pawlak. | Wyd. II. | Poznań, 2014. | EKONOMIA; BANKOWOŚĆ
A. Pawlak. Zbiór zadań z rachunkowości bankowej
53,00 zł
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń | I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki. | Katowice, 2011. | (Podręcznik. Materiały dydaktyczne) | RACHUNKOWOŚĆ
I. Emerling; M. Wójcik-Jurkiewicz; A. Wszelaki. Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
4,80 zł
6,00 zł
Zarządzanie ryzykiem bankowym | M. Iwanicz-Drozdowska (red.) | Warszawa, 2012 | BANKOWOŚĆ ; ZARZĄDZANIE
M. Iwanicz-Drozdowska (red.) Zarządzanie ryzykiem bankowym
59,90 zł
Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych | A. Bojanowska. | Lublin, 2012. | Monografie | BANKOWOŚĆ; EKONOMIA
A. Bojanowska. Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych
48,00 zł
Zarządzanie portfelem kredytowym banku | A. Krysiak; A. Staniszewska; M.S. Wiatr. | Warszawa, 2012. | EKONOMIA; BANKOWOŚĆ
A. Krysiak; A. Staniszewska; M.S. Wiatr. Zarządzanie portfelem kredytowym banku
45,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł
Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne | J. Świderska (red.). | Warszawa, 2013. | BANKOWOŚĆ, EKONOMIA
J. Świderska (red.). Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne
58,00 zł
Współczesna bankowość spółdzielcza | A. Szelągowska (red.). | Warszawa, 2012. | (Współczesna bankowość) | BANKOWOŚĆ
A. Szelągowska (red.). Współczesna bankowość spółdzielcza
69,00 zł